Etusivu  |  Tuotteet  |  Ajankohtaista  |  WebLI Oy  |  Yhteystiedot  |  Linkit  |  Tuki


    V a i h d a   K i e l t ä
fi sv en

    K i r j a u d u   P a l v e l u u n

    Y h t e y s t i e d o t

Käyttöehdot ja tietosuoja

Käyttöehdot

Avaamalla sivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja. Sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, Copyright © Web-Learning International WebLI Ltd Oy. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Web-Learning International WebLI Ltd Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Sivuston sisältämiin yksittäisiin aineistoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Web-Learning International WebLI Ltd Oy ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Web-Learning International WebLI Ltd Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Web-Learning International WebLI Ltd Oy ei vastaa sivuston käytettävyydestä, saatavuudesta, virheettömyydestä eikä sisällön luotettavuudesta taikka soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille ja sisältöön. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Linkitetyt sivut eivät ole Web-Learning International WebLI Ltd Oy:n hallinnassa, eikä Web-Learning International WebLI Ltd Oy voi vaikuttaa niillä julkaistun aineiston sisältöön. Web-Learning International WebLI Ltd Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta.

Tietosuojaperiaatteet

Sivuston käyttäminen ei edellytä käyttäjältä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista. Kun sivustoa käytetään, tallentuu käyttäjän Internet protokolla -osoite tilapäisesti sivuston ylläpitäjän palvelimelle, mikäli käyttäjä lähettää sivustolle materiaalia. Tätä IP-osoitetietoa voidaan käyttää sivuston toiminnan varmistamiseksi. IP-osoitetta ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Käyttäjät voivat lähettää yhteydenottopyyntöjä ja muita viestejä Web-Learning International WebLI Ltd Oy:lle erikseen tähän tarkoitettua lomaketta käyttäen. Käyttäjän tarpeelliset henkilö- ja yksilöintitiedot tallennetaan tällöin Web-Learning International WebLI Ltd Oy:n asiakasrekisteriin. Tietoja käytetään vain yhteydenoton mahdollisesti edellyttämien toimenpiteiden suorittamiseen, kuten tarjouksen ja lisätietojen lähettämiseen käyttäjälle niistä palveluista, joista tämä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut.

Henkilötietoja ei luovuteta millekään kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja ei myöskään käytetä suoramarkkinointiin. Käyttäjälle voidaan kuitenkin lähettää Web-Learning International WebLI Ltd Oy:n tuotteita ja palveluja koskevia tietoja ja tiedotteita, mikäli käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Mikäli käyttäjä ei myöhemmin halua enää vastaanottaa näitä tiedotteita, hän voi ilmoittaa tästä noudattamalla kussakin viestissä annettuja ohjeita tai lähettämällä tätä koskevan viestin osoitteeseen webli (at) webli.fi.


Copyright © 2012 Web-Learning International WebLI Ltd Oy
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöehdot ja tietosuoja

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!